મૈત્રી

ફેસબુક – મોબાઈલના મેસેજીસ, નેટ પર ચેટ  આ બધાએ મૈત્રીની વ્યાખ્યાઓ, અપેક્ષાઓ ધડમૂળથી  બદલી કાઢી છે.

(માનવી લાંબો સમય કલ્પનાઓમાં જીવી શકતો નથી. હકીકતની દુનિયામાં પગ  મૂક્યા વગર છુટકો જ નથી.

-સ્નેહા પટેલ

2 comments on “મૈત્રી

  1. સાચું..ટેકનોલોજીની હરણ ફાળથી..આદર્શ/ સ્વપ્ન/ કલ્પના..વાસ્તવિકતાથી દૂર થતો છે..અને આજનો યુવાન/માનવ કલ્પતરુવાદ માં રાચતો થઈ જાય છે..અને એડીક્ટ થી જતા.. ઘણીવાર.. સ્વીકારતા પણ ડરી જાય..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s