પીળું પડેલું એક પાંદડું,

હું તો પીળું પડેલું એક પાંદડું,
લીલાશ જીવતરની અનુભવી સઘળી,
તડકી -છાંયડી વેઠી જીન્દાદિલીથી,
ફુલો સમ સંતાનો નાજુક સુગંધી,
મારા શણગારમાં રાખ્યાં એમને પ્રથમી,
આજે એ જ મને કહે કે હવે,
તમે છો પીળું પડેલ એક પાંદડું કાયમી..
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨૪-૧૨-૦૮
૫.૧૦ બપોર

3 comments on “પીળું પડેલું એક પાંદડું,

 1. han lilash pachhi ni pilash saune lagi alkhamni,
  pan koine kyan khabar ke her ek rang ni aneri chhe jindgi.

  Like

 2. ખુબ ઉંડી વાત કહી સ્નેહા..

  લીલે પાંદડે હતી મસ્તી ન્યારી

  અને

  પીળે પાંદડે છે એક શોભા અનેરી

  જે કહેતુ હોય એને કહેજો

  કે

  ધીરો પડ ભઈલા, આજ અમારો વારો તો કાલ તમારો પણ થાશે…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s