unbetable

અનબીટેબલ – જીવનમાં બધું બોલી કાઢવાનું નથી હોતું.

-સ્નેહા પટેલ

5 comments on “unbetable

  1. નીવા- આમ તો આ અર્થ પણ નીકળે છે પણ મેં આ અર્થમાં લખ્યું કે ઘણું બધું કાર્ય – વર્તન એમ જ કરાય છે આપણાં પોતાના સંતોષ માટે. એને બીજાના હકાર – નકાર -સ્વીકારથી કોઇ ફરક નથી પડતો. એ કાર્ય તો બસ કરી લેવાનું – એમ જ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s