વિદ્યાબાલન


વિદ્યા બાલન, ઇમરાન હાશમી..જ્યાં જોઇએ ત્યાં આજકાલ ટી.વી સીરિયલ કે નેટ,છાપા, મેગઝિન, ચાની કીટલી કે સીસીડી કાફે- બધીય ઓટલા પરિષદો પર ‘ડર્ટી પિક્ચર’ની જ ચર્ચા થઈ રહી છે.

સવાલ એ થાય છે કે જે વિદ્યા અત્યાર સુધી પોતાની એક્ટીંગ, ડાહી ડાહી,સિમ્પલ છોકરીની ઇમેજ દ્વારા લોકોના દિલમાં ઘર કરી ગઈ હતી, એનું આ અંગપ્રદર્શન,બંદરકૂદ જેવી ધમાલ અને જ્યાં ને ત્યાં આંખો મારી મારીને પોતાની બિન્દાસ ઇમેજ ઊભી કરતા રહેવાનો સતત પ્રયત્ન..આ બધું એને શું અપાવશે અને જે અપાવશે એનું આયુષ્ય કેટલું હશે?

વળી જો એ આ બધા માટે જ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હતી તો અત્યાર સુધી આવા બધા સીધાસાદા રોલ ભજવવા માટે આગ્રહ રાખવાનો ડોળ શું કામ કર્યો ?

 વાહ રે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી…રાતોરાત પરિવર્તન..!!

નરો વા કુંજરો વા…

* મારી પર્સનલ ચોઈસ ‘પરિણીતાવાળી વિદ્યાબાલન’ છે.