મેધધનુષ્ય


તારી યાદમાં

પાંપણે બાઝેલા  ભેજ અને

મારી ઊર્મીશીલ કલ્પનાના સંયોગથી

રુપકડું મેધધનુષ્ય રચાઇ ગયું

અફ઼ાટ ક્ષિતિજ

તારા મનના છેડાથી મારા મનના છેડા સુધીની

પ્રેમ, અલૌકિકતા ચોમેર બધુંય અદભુત અદભુત…

મિલનઆશના નશામાં

એ મેધધનુષ્ય પર અધીરાઇથી ડગ માંડ્યા

તારા સુધી પહોંચવાનો એક ઓર પ્રયાસ…

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક