ભ્રમ..


દુનિયાના મોટાભાગના કપલ એક ભ્રમને પંપાળતા હોય છે  કે, “પોતાના જીવનસાથી (spouse) સાથે જીવવું એક બહુ જ અઘરું કામ છે અને પોતે  બહુ જ બહાદુરી,ધીરજ અને સમજદારીપૂર્વક એ કામ કરે છે.”

સ્નેહા પટેલ –  અક્ષિતારક