Cybrari.com

image

હું ‘cybrari.com’ cyber library નામની વેબસાઈટનુંએક નવું સાહસ કરવા જઈ રહી છું જેમાં ઓડીઓ, વીડિઓ, ઇબુક,પેપરબુક અપલોડ –  ડાઉનલોડની સુવિધાવાળું પ્લેટફોર્મ આપવું છે. બીજી પણ અનેક ફેસીલીટીસ છે. ધીમે ધીમે અહી વાત કરીશ.આપની સામગ્રી સાચવી રાખજો વેબસાઈટ પર મૂકવા માટે..જલ્દી j આવું છું સાયબ્રરી.કોમ સાથે. આપના સલાહ સૂચન આવકાર્ય.

Advertisements