3 comments on “nakaryu mul thi astitva ne

  1. મૂળ જમીનમાં હોઈ દેખાતું નથી પણ આખા ઝાડ કે છોડને જીવાડતું એ જીવન તત્વ છે .

    કુંપળ ફૂટી એનો શ્રેય પણ મૂળને જ જાય છે, પછી ભલે કોઈ એના અસ્તિત્વને નકારે .

    Like

  2. ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટીની જ્યાં લગી ઉગતા ફુલો
    જીંદગી જીવવા જેવી જ્યા લગી કવિના કુળો

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s