હજી રીસાઈ જવું છે

haji risai javu chhe - sneha patel

અરીસાઓથી બચાવો,
સ્વયમમાં એમ સમાવો !

દીવાલ જેવું આ હોવું,
છે મારું, એને હટાવો !

અજાણતાં જ થયો છે,
હવે એ પ્રેમ નિભાવો !

હજી રીસાઈ જવું છે,
ફરી ફરીને મનાવો !

હું આંખથી જ વહુ કાં ?
અણુ અણુથી રડાવો !

આ હાથ કંકુ ને ચોખા,
વધુ શું જોઇએ, આવો !

-સ્નેહા પટેલ.

19 comments on “હજી રીસાઈ જવું છે

 1. હું આંખથી જ વહુ કાં ?
  અણુ અણુથી રડાવો ! વાહ સ્નેહાજી બહોત અચ્છે..! આંસુઓના પડે પ્રતિબિંબ એવા દર્પણ કયાં છે..? કહ્યા વિનાય સઘળુ સમજે એવા સગપણ કયાં છે…?
  ( કુમુદ પટવા)

  Liked by 3 people

 2. આ હાથ કંકુ ને ચોખા,
  વધુ શું જોઇએ, આવો ! વાહ સ્નેહાજી

  Liked by 2 people

 3. As has been observed in the poetic creations of Snehaji once again something extra-ordinary has come out from Sneha.H. Patel. Mubarakbaad, keep the spirit. With Best Wishes – Siraj Patel “Paguthanvi” UK

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s