નામ અઢી અક્ષરનું ‘સ્નેહા’

sneha patel - gazal

ઝીણું ઝીણું જો કણસે છે

વૃક્ષ પર્ણને પણ તરસે છે

 

વાદળ જેવું કંઈક છવાયું

કાળો ખાલીપો વરસે છે

 

આશા એક બંધાય ઘડીભર

ત્યાં જ નિરાશા જઈ સ્પર્શે છે

 

મારા ને તારા સંબંધો

ગાઢ બને છે ને વરસે છે

 

નામ અઢી અક્ષરનું ‘સ્નેહા’

વિખેરાય છે ને ઉપસે છે.

-sneha patel.

Advertisements

3 comments on “નામ અઢી અક્ષરનું ‘સ્નેહા’

  1. એક બીજો અઢી અક્ષરનો જાણીતો શબ્દ પ્રેમ છે

    કેમ ભૂલ્યો , પ્રેમ અને સ્નેહમાં ક્યાં કશો ફેર છે !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s