મહેંદીમાં નામ લખ્યું છે

my 2nd gazal in gazal vishwa -2014

my 2nd gazal in gazal vishwa -2014

મહેંદી પર નામ

my another gazal in Gazal vishwa -2014

મહેંદી્માં એક્ નામ લખ્યું છે,
કેવું ખુલ્લે આમ લખ્યું છે!

ચિઠ્ઠીમાં શરુઆત લખી તેં,
એમાં મેં અંજામ લખ્યું છે.

દીવો પ્રગટાવ્યો છે ઘરમાં,
આંગણમાં આરામ લખ્યું છે.

પાંપણ નીચે વાંચી લેજો,
જલ્દી આવો રામ લખ્યું છે.

દ્રાક્ષાસવ જેવું જીહ્વા પર,
ને હોઠો પર જામ લખ્યું છે.

જાવું’તું મંઝિલ પર મારે,
ઘટનામાં મુકામ લખ્યું છે
-સ્નેહા પટેલ

3 comments on “મહેંદીમાં નામ લખ્યું છે

 1. જાવું’તું મંઝિલ પર મારે,
  ઘટનામાં મુકામ લખ્યું છે

  સુંદર ગઝલ

  Like

 2. દ્રાક્ષાસવ જેવું જીહ્વા પર,
  ને હોઠો પર જામ લખ્યું છે.
  very very nice ghazal..with congratulation for publish in ghazalvishva.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s