unbetable

કોઇના માટે ઉદભવેલી નફરત બહુ સહેલાઈથી ભૂલી શકાય છે પણ કોઇનો આપણા પ્રત્યેનો સાચો પ્રેમ ભૂલાવવો અશક્ય છે.

પાનખરની વેદના પછી વસંતની તાજગી ચોકકસ મળશે, પ્રભુ પર એટલો વિશ્વાસ તો રાખવો જ.

-સ્નેહા પટેલ

2 comments on “unbetable

  1. પાનખરની વેદના પછી વસંતની તાજગી ચોકકસ મળશે,તદ્દન સાચી વાત છે.દુ:ખ પછી સુખ મળેજ છે.બહુ સરસ. આભાર.

    Like

  2. અતી સુન્દર , યેસ રીયલી અન્બીટેબલ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s