તમારી સાથે પણ આવું થતું જ હશે મિત્રો , રાઈટ ?


વર્ષોથી સાંભળતા આવી હોઉં એવા ગીતો ફરી એક વાર સાંભળતા ધ્યાન જાય કે,

” અરે,આ ગીતનું તો ખાલી મુખડું જ સારું છે બાકી આખા ગીતમાં તો કોઇ દમ નથી, જ્યારે અમુક ગીતોમાં એ ધ્યાન જાય કે – અરે, આ ગીતનું મુખડું જ હું ગાયા કરું છું. જ્યારે આના તો એકે એક શબ્દ અને પંક્તિઓ અર્થપૂર્ણ , ઉંડી અને ભાવવાહી છે જે હજુ સુધી મારા ધ્યાનમાં જ નથી આવી.’

-તમારી સાથે પણ આવું થતું જ હશે મિત્રો , રાઈટ ?

સુંદર મજાનો દિવસ મુબારક !

-સ્નેહા.