unbetable

આપણી નજીકનાં લોકો આપણાં ‘ડીપ્રેશન’ સહન કરવા નથી જન્મયાં.

-સ્નેહા પટેલ.

One comment on “unbetable

  1. એ વાત ખરી કે દરેક વ્યક્તિ જન્મના જુદા જુદા કારણો લઈને આવે છે તેમ છતાં નજીકના લોકોએ ડીપ્રેશન વખતે હતાશ વ્યક્તિ પ્રત્યે સહાનુભૂતીપૂર્ણ વ્યવહાર રાખવો જોઈએ કારણકે દરેક મનુષ્ય ક્યારેક્ને ક્યારેક તો ડીપ્રેશન અનુભવે જ છે

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s