unbetable

ખુદના ડીપ્રેશન / ટેન્શનોના રસ્તા ખુદમાંથી જ શોધી કઢાય પછી મોટા ભાગે જીંદગી સરળ બની રહે છે.
-સ્નેહા પટેલ.

5 comments on “unbetable

  1. પોતાની ભૂલોમાંથી જ દરેક મનુષ્ય શીખતો હોય છે અને એ શીખ એને જિંદગીનો

    આગળનો રસ્તો સરળતાથી કાપવાને કામ લાગે છે . ચિત્તની શાંતિ ટેન્શનને ભગાડે છે .

    Like

  2. ખુદના રસ્તા ખુદેજ શોધવા પડે ખુદા ન શોધી આપે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s