રુંવાડા

રુંવાડા ઉભા થઈ જવાની ચરમસીમાએ
હ્રદયમાંથી શબ્દો સરે છે
અને
ક..વિ..તા નામની પરીનો જન્મ થાય છે.

-સ્નેહા પટેલ.

4 comments on “રુંવાડા

 1. સુંન્દર!
  શબ્દો થોડા,
  વિચાર ઝાઝા
  કરાવે આ કવિતા.

  ચીમન પટેલ ‘ચમન’
  હ્યુસ્ટન, અમેરિકા

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s