છુપી વાત

કાન તારા નજીક આવે છે
હોઠ પર છૂપી વાત લાવે છે.

ઉંઘ પણ આવતી નથી હમણાં
આવે તો સ્વપ્ન પણ સતાવે છે.

પ્રેમ સોળે કળાએ ખીલેલો
આંખમાં જુઓ તો બતાવે છે.

હા અને ના ની મીઠી રકઝક છે
હું ઝુરું  છું ને તું ઝુરાવે છે

-સ્નેહા પટેલ

Advertisements

5 comments on “છુપી વાત

 1. પ્રેમ સોળે કળાએ ખીલેલો
  આંખમાં જુઓ તો બતાવે છે.
  હા અને ના ની મીઠી રકઝક છે
  હું ઝુરું છું ને તું ઝુરાવે છે
  ખુબ સરસ ” પ્રેમ કરે તે જાણે”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s