પીડાનો નશો

sneha  patel -2013

 

Advertisements

2 comments on “પીડાનો નશો

  1. Aaah kahu ke Waah…. Lajawab…. D

    ઉપચાર તો ગયા અને આરામ થઇ ગયો.
    પીડા જ રામબાણ હતી. કોણ માનશે?-
    – ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી –

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s