બાકી રહે…

કહેવી છે એ વાત બાકી રહે,
અને એક શરુઆત બાકી રહે.

હજારો વખત વાતચીત થાય છે,
કરોડો સવાલાત બાકી રહે.

તને ચાહવામાં જ હું વ્યસ્ત છું,
ગુનાની વકીલાત બાકી રહે.

હું સમજું છું સમજાવી શકતી નથી,
ને મારી રજૂઆત બાકી રહે.

રહી જાય છે હોઠ પર શબ્દ ને
પ્રણયની કબૂલાત બાકી રહે.

-સ્નેહા પટેલ.

4 comments on “બાકી રહે…

 1. રહી જાય છે હોઠ પર શબ્દ ને
  પ્રણયની કબૂલાત બાકી રહે.

  બધા પ્રેમીઓની આ જ હોય છે અનુભૂતિ .

  પ્રેમ ભરી નજર વાણીની જગ્યા લઇ લે છે .

  Like

 2. હું સમજું છું સમજાવી શકતી નથી,
  ને મારી રજૂઆત બાકી રહે.

  રહી જાય છે હોઠ પર શબ્દ ને
  પ્રણયની કબૂલાત બાકી રહે. DIL NE VAAT AKDAM SARAS CHE

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s