તારા વગર..

loneliness

શબ્દો ખોવાઈ ગયા છે
ભાવ રિસાઈ ગયા છે
પ્રાસ પણ ગોટાળે ચડી ગયા છે
તારા વગર…કવિતા શું લખું ?

દિવસો ઉગે છે..આથમે છે
વર્ષોના વર્ષો વહી જાય છે
મારી ઘડિયાળનો કાંટો એક જ જગ્યાએ અટકી ગયો છે.
તારા વગર…એને પુર્નજીવિત કઈ રીતે કરું?

જગત આખું એકબીજા જોડે વાત કરે છે
હાથમાં હાથ મિલાવી મુલાકાત કરે છે
આનંદ- કિલ્લોલ કરી છુટા પડે છે
તારા વગર… ઘરની બહાર નીકળીને કોને મળું ?

ચોમેર હવાની હરફર છે
વૃક્ષો ઝૂમે છે
પંખીઓ ચહેંકે છે
ફૂલો મહેંક વહેતી મૂકે છે
તારા વગર… શ્વાસ ભરીને શું કરું ?

-સ્નેહા પટેલ

3 comments on “તારા વગર..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s