ખોબો

હું
સતત વહેતી નદી !
તું  મારા વહેણમાં આમ ખોબો ધરીને કાં ઉભો..?
મહેરબાની કરીને
મને મારા સ્વભાવ મુજબ વર્તવા દે.
ખળખળ ..ઉછ્ળકૂદ કરતી વહેવા દે.
તારા ખોબામાં મને સમાવી લેવાના
તારા ઓરતા અર્થહીન છે
આમ તો ના તને સંતોષ મળી શકશે
કે
ના તારું દિલ દુખાવ્યાની લાગણી મને
શાંતિનો શ્વાસ લેવા દેશે.
કુદરતના  નિયમો સાદર, પ્રેમથી સ્વીકારી લે.
-સ્નેહા પટેલ

2 comments on “ખોબો

  1. વાહ, બિન્દાસ નદી…
    નદીનાં વહેણમાં ઉભેલો માણસ નદીને આનો જવાબ આપે છે કે તારી વાત બિલકુલ સાચી કે હું તારા વહેણમાં ખોબો ધરીને ઉભો છું પણ એમાં તને કેદ કરવા માટે નહીં, એ ખોબામાં લોટની ગોળીઓ છે જે આ નદીમાં રહેલી માછલીઓ ને ખવડાવવા માટે લાવ્યો છું, બાકી તું તારા સ્વભાવ મુજબ જ વર્તન કર અને બિન્દાસ પણે મોજથી ઉછળકૂદ કરતી સતત વહેતી રહે એમાં જ મારી ખુશી…બાકી કુદરતના નિયમો તો સાદર અને પ્રેમથી સ્વીકારવાના જ હોય ને વહાલી નદી…(ભારે રચનામાં થોડી હળવાશ…just kidding)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s