ક…..વિ….તા !

અંતરમાં વાવાઝોડું ફૂંકાય
ધરતીકંપ સર્જાય
સઘળું ઉથલ-પાથલ
કોલાહલ
સાવ જ ના રહેવાય
ત્યારે…
તને શબ્દોમાં
વહાવી દઉં છુ

ક…..વિ….તા !

-સ્નેહા પટેલ

3 comments on “ક…..વિ….તા !

 1. વંટોળિયા ને જે શબ્દો મા બાંધી શકે એને જ સાચો કવિ કહી સકાય…
  (અડધી સદી ની વાચન યાત્રા મા વાંચેલું,લેખક નું નામ યાદ નથી)
  તમે પણ એવુંજ કરો છો

  Like

 2. Dear Sneha,Wish u a happy day as it passes..yes,when we have so much to feel,
  express our emotions then only words can help…who could write!!! God bless us all.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s