અનબીટેબલ – 31

જીવનમાં આપણે કોઇને હેરાન કરવા નથી માંગતા હોતા. બધી ભાંજગડ તો એ જ્યારે આપણને હેરાન કરવા આવે ત્યારની જ હોય છે.

-સ્નેહા પટેલ

1

3 comments on “અનબીટેબલ – 31

  1. ઘણા વિઘ્ન સંતોષી લોકો ને શાંતિ ના થાય જ્યાં સુધી એ બીજા ની સરી ના કરે

    Like

  2. સરસ વાત કીધી તમે. કોઇને ખોટી રીતે હેરાન કરવુ એ સારા માણસના લક્ષણ નથી

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s