આહ જિંદગી..

જેટલી લખું

એટલી વણલખી રહી જાય છે.

મારી સમજ, પક્કડની બહાર છે

તું  જિંદગી !

-સ્નેહા પટેલ

 

6 comments on “આહ જિંદગી..

 1. વાહ જિંદગી !

  જેટલી જીવું છું એટલી
  અધુરી રહી જાય છે આ જિંદગી !
  પ્રેમ આપો , પ્રેમ લ્યો ,
  આનંદથી જીવી જાણો આ જિંદગી !
  વાહ ! જિંદગી !

  વિનોદ આર.પટેલ
  http://www.vinodvihar75.wordpress.com

  Like

 2. ભરેલા મા અધૂરપ છે
  ખાલીપા મા ભારીપન
  આંસુ મા પન ખારાશ છે
  અને લોહી મા પન તપન
  ખબર છે બધી છતાં રહસ્ય છે જીન્દગી
  મધ ની ધાર છે જીન્દગી
  અહા જીન્દગી

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s