મારું લાડકવાયું સપનું

મારા કાયમથી અધૂરા સ્વપ્ન

હું તને બહુ જતનથી લાડ લડાવું છું

ઉરમાં સંગોપીને  ઉછેરું છું

પળે-પળ અવનવી  કલ્પનાઓની રંગપૂરણી કરું છું

નકરી લાગણીઓ ઉમેર્યા જ કરું છું

ઉમેર્યા જ કરું છું.

મને એ વાત બહુ સારી રીતે ખ્યાલમાં છે કે

આ મારું મહામૂલું, લાડકવાયું સપનું

ક્યારેય

પૂર્ણ નથી જ થવાનું !!

-સ્નેહા પટેલ.

6 comments on “મારું લાડકવાયું સપનું

  1. Sweet
    સ્વપ્ન મારો પ્રિય વિષય છે. એના વિશે લખવુ ગમે છે. તમને યાદ હશે સંધ્યા ભટ્ટની ગઝલ વિશે આપણે ચર્ચા પણ કરી હતી. એ શેર હતો
    સ્વપ્ન મારું કેટલું ધનવાન છે
    આંખ સામે લીલુંછમ મેદાન છે

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s