મારું લાડકવાયું સપનું


મારા કાયમથી અધૂરા સ્વપ્ન

હું તને બહુ જતનથી લાડ લડાવું છું

ઉરમાં સંગોપીને  ઉછેરું છું

પળે-પળ અવનવી  કલ્પનાઓની રંગપૂરણી કરું છું

નકરી લાગણીઓ ઉમેર્યા જ કરું છું

ઉમેર્યા જ કરું છું.

મને એ વાત બહુ સારી રીતે ખ્યાલમાં છે કે

આ મારું મહામૂલું, લાડકવાયું સપનું

ક્યારેય

પૂર્ણ નથી જ થવાનું !!

-સ્નેહા પટેલ.