સરદાર સરોવર ડેમ

નર્મદાના આવા ધસમસતા પ્રવાહને જોઇને ભલભલા માનવીની લાગણીઓ ઓવરફ્લો થઈ જાય એમાં કોઇ શંકાને સ્થાન નથી !!આ બ્રીજ અમે ક્રોસ કયો ત્યારે હ્રદય ખુશી, ભય,રોમાંચ જેવી લાગણીના કારણે એક ધબકાર ચૂકી ગયેલું..બટ ઈટ વોઝ રીઅલી એન અમેઝિંગ એક્સ્પીરીઅન્

સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ – 15મી ઓગસ્ટની યાદગાર મુલાકાત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s