થોડામાં ઘનુ સમજજો..


જ્યારે પણ કોઇ કલમ ચાલે ત્યારે એ તટસ્થ રીતે ચાલે તો જ દરેક વાંચકના દિલ અને દિમાગ બે ય ને સ્પર્શે છે. એક સ્ત્રી કલમ છે એટલે પુરુષોની શારિરીક મજબૂતાઈ, લાગણીને કંટ્રોલ કરી શકવાની અદભુત ક્ષમતાને મધમાં બોળી બોળીને ચાબખા મારવા કે એક  બુધ્ધિશાળી પુરુષ કલમ છે એટલે  સ્ત્રીઓની લાગણી-  સંવેદના જેવી નાજુક લાગણીને મૂર્ખ માનીને મજાક ઉડાડવી એ સહેજ પણ યોગ્ય નથી.

‘સ્ત્રી,  પુરુષ, સેક્સ’ જેવા શબ્દો નીકળી જાય તો લેખક – વાંચકોની ડીક્ષનરીમાં બીજો કોઇ સબજેક્ટ બચતો નથી કે શું ? નવાઈની-દુ:ખની ચરમસીમા !

વર્ષોથી હું કહી કહીને થાકી કે  ‘સ્ત્રી કે પુરુષ’ જેવા ચીલાચાલુ વિષયો લખવા અને ખોટી ખોટી મતલબ વગરની ચર્ચાઓમાં મગજ અને સમય બગાડવો એના કરતા ‘ સ્ત્રી કે પુરુષ પછી એ પ્રથમ માનવ’ જેવા વિષય પર કેમ કંઇ લખાતું નથી ? નવાઈ, વાંચકો પણ બોર નથી થઈ જતા આવું એકનું એક વાંચીને એમની માંદી માનસિકતાને ઓર માંદલી કરતા રહે છે.

બસ બહુ થયુ હવે થોડા સ્વસ્થ થાઓ મિત્રો. કલમમાં તાકાત હોય, વિચારોની દિશા સાચી હોય તો લોકો તમને જરુરથી વાંચશે અને પ્રસંશા પણ કરશે. એના માટે એકના એક ઘીસાપીટા વિષયો પર લખવું સહેજ પણ જરુરી નથી. પછી તો હરિ ઇચ્છા બળવાન.

એક વાત જરુરથી કહીશ..કોઇને ઉતારી પાડીને કોઇ મહાન કયારેય નથી થઈ શકતું.

સ્નેહા પટેલ