અનબીટેબલ – 21

બહુ જ  મહાન અને બુધ્ધીશાળી માણસો ભૂલો પણ એટલી જ મહાન અને મ્રૂર્ખામીભરી કરે છે.

સ્નેહા પટેલ

2 comments on “અનબીટેબલ – 21

  1. TRUE BUT, THEY ARE CALLED GREAT AND INTELLIGENT B’COZ THEY LEARN FROM THEIR MISTAKES. ISN’T IT?

    Like

  2. જેમકે , ન્યુટનના ઘરમાં નાની અને મોટી બિલાડીઓના આવવા જવા માટે અલગ અલગ હોલ્સ હતા : ) , કે જે એક જ મોટા હોલમાંથી આવી શકેત !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s