હુ અને મારો દીકરો..

આજે 12 વર્ષના દીકરાને પહેલી વખત 50 રુપિયા વાપરવા આપીને એને એનો જેમ ઉપયોગ કરવો હોય એમ કરવા કહ્યું..

જોકે એણે કોઇ જ જરુરીયાત પ્રદશિત નથી  કરી..

કોઇ જ સવાલ -જવાબની  કે કોઇ જ એક્સ્પ્લેનેશંસ આપવાની  સહેજ પણ જરુર નથી

બસ આજે 50 રુપિયા જેટલી ‘એની સ્વતંત્રતા’ અને ‘મારા વિશ્વાસનો દિવસ..’!

અહીં ઘણા 50 રુપિયાનો સવાલ ઉઠાવશે.,પણ એ મારી અંગત પસંદગી – માન્યતાઓનો સવાલ હોવાથી એ મિત્રો એનો જવાબ મળે એવી આશા ના રાખે…

3 comments on “હુ અને મારો દીકરો..

 1. સુંદર પ્રસંગ..
  માતૄભાવને કોઇ આકલન નથી..
  સર્જક હંમેશા આપે છે અમૂલ્ય ભેટ..
  વિના કોઈ અપેક્ષા સ્વતંત્ર્ય અકબંધ રાખીને..
  વિશ્વાસ મુકીને..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s