હાસ્ય


આજકાલ ભેજામાં હાસ્યકીડાઓ બહુ સળવળે છે..વાતમાં કંઇ ખાસ નથી પણ મને બહુ હસવું આવ્યું તો તમારી સાથે શેયર કરું છું..

આજે રસોઇ કરતા કરતા ફ્રીજમાંથી ગરમ મસાલાનું બોક્સ કાઢવા ગઈ ત્યારે ધ્યાન ગયું કે એ ભુલથી ઊંધી બાજુથી ખોલાઇ ગયેલું..એનું નામ વાંચવામાં ને વાંચવામાં ડોકની બિચારીની’ઐસી કી તૈસી’ થઈ ગઈ.

.

.

.

.

છેલ્લે ટ્યુબલાઈટ થઈ એટલે એને ‘રેક’માંથી બહાર કાઢીને ‘વાંચેબલ ડીગ્રી’એ સેટ કરીને નામ વાંચીને કામ પતાવ્યું.

એક આડવાતઃ હાસ્યની પોતાની આગવી ગરિમા હોય છે વળી સાથે થોડી ક્રીએટીવીટી હોય તો તો સોનામાં સુગંધ..કોઇની પર કટાક્ષો કરી કરીને દિલની ભડાસ કાઢવા કરતા નિર્દોષ હાસ્ય વધુ ઇરછ્નીય છે..!!