પુરસ્કાર

મારા લખવાના પૅશનનો મને સૌથી ગરવો-સંતોષકારક પુરસ્કાર
માર દીકરાને વાંચવાનો
અને
મમ્મીને એમની ડાયરી લખવાની
ટેવ પડી ગઈ છે..
-સ્નેહા પટેલ

Advertisements

One comment on “પુરસ્કાર

  1. respected snehaji, i reply your word press.being in gujarat or abroad.,i expect you to talk to me or meet me atleast once.my mobile no.is given manytimes 9879804251,but you seem to be over busy not to reply or talk on phone,so i have decided to reply your word press only after saying hello to you.i enjoy the game of words because iam also playing with it in a diiferent manner,by studying it as stars.good luck to you.if if if you have time i have answers of meaningful comments on it.dhyani vrajkishor.jayantilal.signature expert.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s