માણસ

બીજાના સુખે દુઃખી
કે
બીજાના દુઃખે સુખી
બેય માણસ નામે કલંક.

સ્નેહા પટેલ.

3 comments on “માણસ

  1. snehaji,manav nu sukh ke dukh samay sanjog and samazdari per adhar rakhe chhe.tamam mananu karan hoy chhe.man changa to kathrot mein ganga.sukh ane dukh ni paribhasha vyakti vyakti e badalay chhe.santoshi hoy e dukh ne pan sahajata thi ley chhe.sukh kshanik anand ape chhe.pan paramanand to nahi j.bhoutik sukh aa kalyug ma khava piva and sambandho ma samajay chhe.prabhubhakta mara hisabe southi sukhi and ena thi vanchit rehnaro southi dukhi ganay.koi na sukhe dukhi thavathi and koi na dukh thi sukhi banatu nathi.

    happiness is devine.all do not qualify for that.a rich guy may be unhappy for no.of reasons and a poor guy enjoys maximum if satisfaction is pracicised by the person.

    I must put on record that your selection of words and opinions well versed from your desk,is a rich treasure of our language and you must have total happiness by that. manav must learn to digest happiness and must not curse antbody for the sufferings. it has a base of KARM, which gives happiness or sufferings.to improve KARM ,make your signatures faultfree,positive and result oriented.karm ni gati nyari hoy chhe. good luck.

    Panditratna vrajkishor.jayantilal.,signature expert,currently dubai 00971 55 934 0922

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s