સ્નેહ-ગાંઠ

તું પતંગ અને હું દોરી
બંધાયા સ્નેહ-ગાંઠે ચોરી-ચોરી.
ચાલ..
ઉંચે ઉંચે ઉડી જઈએ
ગગનમાં થપ્પો રમીએ
વાદળામાં ખોવાઇ જઇએ
વાયરાના હિંડોળે ઝુલીએ
અન્યોન્ય હૈયાસરસા રહીએ
આમ ગોથ ના ખા,
વફાદાર રહે
તારા આ નટખટ અડપલાં
જાન લઇ લે મોરી..
તું પતંગ અને હું દોરી
બંધાયા સ્નેહગાંઠે ચોરી ચોરી..
સ્નેહા – અક્ષિતારક.

3 comments on “સ્નેહ-ગાંઠ

  1. FESTIVALOF KITES,MAKAR SANKRANTI REMINDS ME OF AN AUTHOR”S STATEMENT THAT LADIES ARE LIKE THREADS AND KITES ARE LIKE GENTS.THREADS USUALLY COME ACROSS FRICTIONS WITH EACH OTHER BUT KITES ENJOY THE SKY RIDE. DHYANI.VRAJKISHOR. I UNDERSTAND ,LADIES ARE LIKE FIRKIS.THEY ALLOW MEN TO GO GREAT HEIGHTS.THEY CAN STOP OR DROP AT ANY LEVEL,AS PER THEIR WISH.

    Like

  2. સ્નેહાબહેન..
    ઉતરાણની મજાની નટખટ રચના 🙂
    વાસીની યે વાસી ઉતરાણની શુભેચ્છાઓ 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s