સુંદરતા

વર્ષોથી એક વાત સાંભળતી આવી છું કે,

‘સુંદરતા જોનારની આંખોમાં હોય છે’,

પણ જ્યાં સુધી મારી સમજણ છે ત્યાં સુધી એમ લાગે છે કે,

‘સુંદરતા જોનારની આંખોમાં નહીં, એના દિલમાં હોય છે.’

‘तुण्डे तुण्डे सुंदरता भिन्नः’

-સ્નેહા પટેલ.

Advertisements

4 comments on “સુંદરતા

  1. SUNDERATA PRATYEK NI SAMAJ MA CHHE.KADAR KARNAR RAJA CHHANA VINATI STREE NE PAN RANI BANAVI SHAKE CHHE. DHYANI.VRAJKISHOR,BARODA

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s