સ્પષ્ટતા

કોઇ પણ વાતનો જવાબ અવઢવમાં ફસાયા વગર સ્પષ્ટપણે ‘હા’ કે ‘ના’માં આપવાનો રાખીએ તો બહુ બધા પ્રશ્નો ઊગતા જ ડામી શકાય છે.
-સ્નેહા પટેલ

Advertisements

2 comments on “સ્પષ્ટતા

  1. ONE SHOULD BE OUTSPOKEN,VIVID, AND TRANSPARENT IN ANSWERING AND DECOIDING OERSONAL MATTERS INSTANTLY.IT SHOWS YOU ARE CAPABLE OF TAKING DECISION BY MENTAL SOUNDENESS. KOI PAN VAAT NI SPASHTA JETLI JALDI THAY ETLI SARI,NAHITO VAAT GHONCH MA PADI SHAKE CHHE. DHYANI.VRAJKISHOR.JAYANTILAL.BARODA

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s