પ્રાર્થના

મારી હથેળી
તારો ચહેરો
મારા હોઠ
તારુ લલાટ
બસ…
આ જ મારી પ્રાર્થના.

સ્નેહા પટેલ.

4 comments on “પ્રાર્થના

  1. wow….khub saras ane khub saral….gujarati ma pan aatli saralta thi vaat kahi sakay…teno ahesas aa 2 lines ma thai gayo..!! 🙂

    Like

  2. Snehaji,prarthana mate haiyun ane hoth hoy to pan bus chhe. every prayer is covered in ABCD.

    according to a kindergarden studying boy to a father of the church.the boy was knowing only ABCD…………Z and he thought are not the prayers made from these alphabets? this understanding of innocence is a must for one who prays. dhyani.vrajkishor. 96380 96051,baroda.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s