અબોલ લાગણી

તને એમ છે કે
તું આખે આખો અકબંધ
રહસ્યમય
તારી પીડા તારા સુધી જ સીમિત
પણ ખરેખર એવું નથી
શબ્દોના આવરણો
લાગણી ક્યારેય ના ઢાંકી શકે.
તારા બોલાયેલા શબ્દો પાછળના
ગુસ્સા કરતાં
તારી ના બોલી શકાયેલી

લાગણી

મને

વધારે

સ્પર્શે

છે.

-સ્નેહા પટેલ.

5 comments on “અબોલ લાગણી

 1. Heart touching words Snehaben…! Silence always speak louder than Words…! And Silence is always more musical than any Song…! Keep it up…!

  ના બોલાયેલા શબ્દો વધુ અવાજ કરે છે… બસ એને સાંભળવા વાળા કાન જોઈએ…!

  Hope you are fit and fine and enjoying winter of Ahmadabad…!

  Thanks and Regards…

  Like

 2. Really nice……. aa j to sachi samjan che… jena thi aapanne bijao ne samajva ma madad kare che..!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s