સરળતા

દરેક જગ્યાએ વધારે પડતી સમજદારી દાખવવાની જરુર નથી હોતી.સરળતા બહુ બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ હોય છે.
-સ્નેહા

4 comments on “સરળતા

  1. respected snehaji,i do prefer simplicity, i.e. saralata,but that may not necessarily solve all the problems.one can say it can help solving matters but simplicity in recent times is considered otherwise.people understand as vediapanu,murkhata or gamadiayapanu.simple people do not remain with this modern world.if you adjust or cope up cordially,sometimes it is considered defficiancy or weakness. simplicity is a real virtue adoption but people sometime laughs at such a stage. in my personal opinion i like simplicity and it has certainly helped me a lot.to some extent,it is solving but simple people are taken for a ride by chatur and chalak people.sorry,i have no intention to disagree with you but ye sub satyayug mein chalta tha,kalyug mein badmash,harami and kaffer manaso j chale.sidhasada manaso nu kaam nahi. jai shree krishna. dhyani.vrajkishor.jayantilal. in dubai for 2 more days.then my hometown baroda.

    Like

  2. respected dhyaaniji..thats why i said…”બહુ બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ‘not each and every problems…ur analysis is perfectly right. ahmedabad aavo tyare kahejo..sure malishu…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s