કામગીરી

સમજી શકનારને માથે હંમેશા સમજવાની કામગીરી વધારે આવે છે.

સ્નેહા.

7 comments on “કામગીરી

 1. સમજી શકનારને માથે હંમેશા સમજવાની ( અને ઓળખ/પારખ-વાની પણ ) કામગીરી વધારે આવે છે.

  Like

 2. જો તમને સમજાય તો કેજો સમજાણું , જો ના સમજાય તો કેજો કે ના સમજાણું …
  કેમ કે જો તમને ના સમજાય અને કેસો કે સમજાણું તો મને કેમ ખબર પડશે કે
  તમને સુ સમજાણું !! સમજાણું ?

  Like

 3. થોડા સુધારા સાથે ફરીથી..

  જો તમને સમજાય તો કેજો સમજાણું , જો ના સમજાય તો કેજો કે ના સમજાણું …
  કેમ કે જો તમને ના સમજાય અને કેસો કે સમજાણું તો મને કેમ સમજાસે કે
  તમને સુ સમજાણું !! સમજાણું ?

  Like

 4. one who knows job,or craft or science of any thing,he/she is bound to get more responsibility,because of his skill.that is how the offices are running.it was asked once,how many persons work in your office?the answer came 5 out of 11.it means 5 persons are working and others are earning because of these five persons.normally those who are fully conversant or skilled ,will have a special place for work.they will be called at the first instance.so let us conclude be popular enough to have your impact that you are knowledgable.you get your worth.rose will be the first flower to get plucked.kamgiri evi karvi ke jeni mahek hoy.kagaz na ful,game etla sunder dekhay pan sugnad na hoy to koi faydo nahi.snehaji,you have a lovely mind which has so many sparkles for the readers and fans.dhyani.vrajkishor.j.dubai

  Like

 5. waah waah..kartikbhai and himanshubhai..very nice said…

  at dhyanibhai…thnx a lot for ur inspiratinal words..
  plz keep it up.

  @bhaveshbhai…koi pan shabd samjaya pachi j lakhato hoy che aa blog par..samjanu.:-)

  Like

 6. Samjavani / Kam Karvani javabdarimathi chutvu a ajni adhunik kala che !!!

  Kamni (Shram)ni kimat na hovathi – ani kadar n thati hovathi Chamchani jamat vadhti jay che..ane kam n karvani kala viksti jay che.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s