મોતીના દાણા

આજકાલ મમ્મી-પપ્પાઓને છોકરાંઓના અક્ષરની ગુણવત્તા બાબતે બહુ ચિંતા નથી થતી. કોમ્પ્યુટરમાં ટાઇપ થતાં બધાં ય અક્ષરો ‘મોતીના દાણા’ જેવા જ લાગે છે.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

13 comments on “મોતીના દાણા

 1. જો કે યુનિકોડમાં હજુ ખાસ ફોન્ટ આવ્યા નથી 😦 – એક શ્રુતિથી અત્યારે તો સહુનું કામ ચાલે છે 🙂

  Like

 2. કોમ્પ્ય઼ુટર આવતા મને એક રાહત થઈ હવે મારા અક્ષરો લોકો વાંચી શકે છે. 🙂

  Like

 3. આમ તો આને હાસ્યરચના કહેવી જોઈએ – હા હા હા ટેગ આપ્યો હોત તો સ્નેહાબહેન.. 🙂

  Like

 4. આ અમુક મા-બાપનું વર્તમાન છે અને અમુકનું ભવિષ્ય. જોકે આમ થતાં અક્ષરોની ચિંતા કરવામાંથી બચેલો સમય એ અક્ષરોથી બનતા શબ્દોના અર્થ પર ધ્યાન આપવા માટે વાપરે તોય ભયો ભયો..

  Like

 5. infact iam connected with hand writing and signature analysis areas since last 41 years of my 64 years.i personally feel that it is high time to understand significance of mother tounge and alphabets .writing must be as good as pearls ina row.it has got direct effects on one’s personality.one who cannot write legible,is not a clean person from mind.good writing,clear writing and neat proportionate writing makes a person a gem of persons.one relies on genuine personalities.motina dana jeva aksharo ne j kahevay hasta akshar i.e.hastakshar.good noght.pandit ratna vrajkishor jayantilal.dhyani,signature expert.

  Like

 6. હું મારું ‘ઓબસર્વેશન’ લખું છું..મારો પર્સનલ મત નહીં

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s