હડતાળ

ક્યારેક વિચારો સાવ હડતાળ પર ઉતરી જાય છે
શ્વાસ વગરના
બેજાન ખોળિયા જેવું મગજ ..

સ્નેહા.

Advertisements

2 comments on “હડતાળ

  1. તમે જ તો કહ્યું હતું કે તમે સારા વાંચક પણ છો :p
    🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s