આશ્ચર્ય


એકાદ બે દિવસ પહેલાં જ  રેડિયો મીર્ચીમાં એક સવાલ સાંભળવા મળેલો,” આજના જમાનામાં પ્રેમની અભિવ્યક્તિ માટે શેની સૌથી વધારે જરુર પડે ?” બહુ બધા રસદાયક જવાબો સાંભળવા મળ્યા જેમ કે, કાર્ડસ, રોઝીસ, મોબાઈલ-મેસેજીસ, ઇમેઇલ, સંગીત, પૈસા,  ફુલ ટાંકી પેટ્રોલવાળું વ્હીકલ અને છેલ્લે…સાલ્લ્લું…ફેસબુક વગર તો સામેવાળાને કેમનું પ્રપોઝ કરાય…!! એ તો મસ્ટ.. 🙂 આશ્ચર્ય તો એ બાબતે થયું કે કોઇએ ‘પ્રેમ’નું તો નામ જ ના દીધું !!