સંશોધન

બધા પાના ખુલ્લાં કરીને મૂકી દીધા

તો પણ

એ મારા  વિશે સંશોધનો કરે છે..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક


5 comments on “સંશોધન

 1. એ મારા રહસ્ય વિશે…………મારું’ શબ્દમાં બધું ગોપિત છે રહસ્ય કેવળ ઉમેરો છે,અનાવશ્યક.

  Like

 2. હિમાંશુભાઈની વાત સચી છે… કવિતામાં જેટલા શબ્દો અનિવાર્ય હોય એટલા જ વપરાવા જોઈએ…

  Like

 3. હા, વિવેકભાઈ..આ કોમેન્ટ મેં હમણાં જ વાંચી અને મને એ વાત સાચી પણ લાગી.

  આપ મિત્રોનો આભાર.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s