કેદ

આખે આખી વ્યક્તિને એક વ્યાખ્યામાં કેદ કરી દીધો
કિનારે ઊભા રહીને દરિયાને હથેળીમાં કેદ કરી દીધો..

 

લાઇનો બે જ છે પણ અર્થ બહુ ઊંડો છે…કોઇ વ્યક્તિની થોડા શબ્દોમાં મૂલવણી કરીને એના વિશે એક વ્યાખ્યા રચી દો એ કિનારા ઉપર ઉભા રહીને આખે આખા દરિયાને તમારી હથેળીમાં બાંધી દીધો હોય એવી અશક્ય ઘટના જેવી વાત છે. કોઇપણ વ્યકિતને પૂરેપૂરી જાણવા એ વ્યક્તિની નજીક જવું પડે, જીવનની દરેક સ્થિતીમાં એ કેવું વર્તન કરે છે એ જોવું પડે, એની લાચારી, એની ખૂબી એની કમી, એની તકલીફો બધે બધું ઊંડાણથી સમજવું પડે ત્યારે એ વ્યક્તિને તમે થોડા ઘણા અંશે સમજી શકો (આખે આખી સમજવાનો યત્ન કે દાવો કદી ના કરવો એ અશક્ય વાત છે) અને એના વિશે કંઇક લખી શકો. બાકી કિનારે ઉભા રહીને છબછબિયા કરીને પગ પલાળી પલાળીને દરિયાના ઊંડાણ માપવા એ તો આકાશના સૂર્ય સામે થૂંક ઉડાડવા જેવી મૂર્ખામી કહેવાય..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

11 comments on “કેદ

 1. અરે વાહ આવી જાદુઈ વ્યક્તિ કોણ છે કે જેણે દરિયાને કેદ કરી દીધો? 🙂

  Like

 2. પ્રિય મિત્ર…
  Fool તો હું વારંવાર બનું છું – એક આપ છો કે જેની નાની નાની વાતો મને હળવાશ અર્પે છે –

  Like

 3. “કિનારે ઊભા રહીને દરિયાને હથેળીમાં કેદ કરી દીધો..”
  કિનારે ઊભા રહી ચામડીની ગડીઓમાં ગોઠવી લીધો…અથવા…ચામડીની તરાડોમાં ચણી લીધો…અથવા…ચામડીની રેખાઓમાં સેરવી લિધો..
  અછાંદાસમાં આવા ડિકશનની શક્યતાઓ છે છંદમાં અભિવ્યક્તિ સંકોચ કે બંધન કે મર્યાદા અનુભવે છે.

  Like

 4. વાગોળ્યા કરીએ તેવી સુન્દર રચના.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s