ઇચ્છનીય

‘પ્રસિધ્ધ’ વ્યક્તિ બનવા કરતાં ‘સારી’ વ્યક્તિ બનવું વધુ ઇચ્છનીય છે.

 

 

 

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

 

 

* મારું લખાણ મારા નામ સાથે જ કોપી -પેસ્ટ કરવું.

2 comments on “ઇચ્છનીય

  1. ખુબ જ સાચી વાત છે, મેં ક્યાંક હિન્દીમાં વાંચ્યું તુ,

    બડા બનના અચ્છી બાત હૈ, પર અચ્છા બનાના બડી બાત હૈ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s