પુનઃજનમ

આપણે મળ્યાં

છૂટા પડ્યાં

ફરીથી મળ્યાં…

આમ જ તારા કારણે

જનમ -પુનઃજનમમાં માનતી થઈ ગઈ હું.

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

* મારું લખાણ મારા નામ સાથે જ કોપી -પેસ્ટ કરવું.

Advertisements

5 comments on “પુનઃજનમ

  1. આમ જ તારા કારણે
    જનમ -પુનઃજનમમાં માનતી થઈ ગઈ હું.
    -સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક – wow gr8… d sundar…. 🙂

    Like

  2. તમારી શ્ર્ધ્ધા અને સામાજિકતા બન્ને તમારી ભાષામાં દ્રઢતાપૂર્વક વ્યક્ત થતી હોય છે,keep it up.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s