તને ફરીથી જીવું

નૂતન વર્ષાભિનંદન મિત્રો..

આવતા વર્ષ માટે એટલું જ કહેવાનું મન થાય છે કે,

ચાલ જીંદગી આજે તને ફરીથી જીવું
જે ભૂલો કરી છે,એને મઠારીને જીવું…

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

3 comments on “તને ફરીથી જીવું

  1. તમારો U ટર્ન સફળદાયક નિવડે તેવી શુભેચ્છા…….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s