જીંદગી

જીંદગી પણ બહુ અજીબ ઘટના છે
એકાંતના વજન અસહ્ય
અને
ભીડમાં શ્વાસની રુંધણામણ !!

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

4 comments on “જીંદગી

 1. અરણ્યમાં યે વસ્તીનો આનંદ માણી શકે અને ભીડમાંયે એકાંતની મસ્તી અનુભવી શકે તે કર્મયોગનો સાચો મર્મ જાણે છે.

  પ્રાપ્ય પરિસ્થિતિમાં જેને જીવતા નથી આવડતું તેના મુખે હંમેશા ફરીયાદ રહેશે અને જેને જીવતાં આવડી ગયું તેને ફરીયાદ કરવાની ફુરસદ પણ નહીં હોય.

  Like

 2. રુંધણામણ !!……..’રુંધામણ’ જોઇએ.(જો એ સ્લેન્ગ હોય તો જુદી વાત છે.)

  Like

 3. હું આ શબ્દ શોધીને સુધારી લઇશ હિમાંશુભાઈ..ધ્યાન દોરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s