માણસજાત

માણસજાતનું તો એવું છે ભાઈ,
જરાક મન મળે ત્યાં ફટાક ખુલી જાય
નહીં તો વર્ષોના વર્ષો ચૂપચાપ રહી જાય..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક.

3 comments on “માણસજાત

 1. મન મળે ત્યાં મેળો

  અનુકુળતાએ આ લેખ વાંચવો જરૂર ગમશે:

  http://www.gujaratsamachar.com/beta/content/view/71513/292/

  ઘણાં બ્લોગરોને પ્રતિભાવમાં કોઈ લિન્ક આપીએ તો ગમતું નથી હોતું.

  આપને તો એવી એલર્જી નથી ને?

  હોય તો બેજીજક કહેશો 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s